Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden mobiele applicatie Connect Me Now van:

Stichting Connect Me Now
Cantatestraat 16
6842 DG Arnhem

Inschrijfnummer K.v.K.: 91259819

Artikel 1: Applicatie Connect Me Now

 1. Onze mobiele applicatie Connect Me Now (“Connect Me Now”) hebben wij gemaakt voor jonge mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Via Connect Me Now kun jij – bijvoorbeeld – contact hebben met lotgenoten of informatie lezen die voor jou interessant is.
 2. Wil je (eerst) meer uitleg of informatie over Connect Me Now? Kijk dan op onze website connectmenow.nl.

Artikel 2: Wanneer gelden deze gebruikersvoorwaarden?

 1. Deze gebruikersvoorwaarden geven regels voor het gebruiken van Connect Me Now. Je vindt in deze gebruikersvoorwaarden jouw rechten en plichten. Daarnaast staan in de gebruikersvoorwaarden de rechten en plichten die wij hebben als jij Connect Me Now gebruikt.
 2. Voordat jij Connect Me Now kunt gebruiken, moet jij akkoord gaan met deze gebruikersvoorwaarden. Dit doe je door het hiervoor bedoelde vakje aan te vinken bij jouw registratie.
 3. Blijkt een artikel of een deel van een artikel uit deze gebruikersvoorwaarden niet geldig te zijn? Of vindt een rechter dat wij een artikel niet mogen gebruiken? Dan blijven de andere artikelen van deze gebruikersvoorwaarden wel gewoon gelden.
 4. Bij een verschil tussen deze gebruikersvoorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

Artikel 3: Hoe kun je Connect Me Now gaan gebruiken? – registreren en account

 1. Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om Connect Me Now te mogen gebruiken.
 2. Je kunt de applicatie downloaden via onze website of in de App Store op je mobiele telefoon. Om Connect Me Now te kunnen gebruiken moet jij je daarbij registreren en een persoonlijk account aanmaken. Je vult de gevraagde persoonlijke gegevens in (bijvoorbeeld jouw naam en e-mailadres) en kiest een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Alle informatie die je bij het aanmaken van het account aan ons geeft, moet kloppen en volledig zijn. Ook moeten jouw gegevens actueel zijn. Veranderen jouw gegevens, bijvoorbeeld jouw e-mailadres? Pas dan de informatie in jouw account ook aan. Dit kun je aanpassen via de “algemene instellingen” in jouw account.
 4. Je mag alleen een account aanmaken voor jezelf.
 5. Jouw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn geheim. Je bent verantwoordelijk voor het bewaren en geheimhouden van deze inloggegevens.
 6. Je mag jouw account en inloggegevens ook alleen zelf gebruiken. Je mag jouw account en inloggegevens dus niet verkopen, uitlenen of door iemand anders laten gebruiken.
 7. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van jouw account en jouw inloggegevens. Wat betekent dit? Bijvoorbeeld dat jij verantwoordelijk bent voor de gevolgen als toch iemand anders jouw account gebruikt. Je bent niet verantwoordelijk als jou niets te verwijten valt.
 8. Merk je dat iemand anders jouw account gebruikt of dit probeert? Meld dit dan zo snel mogelijk aan ons.
 9. Je mag ook niet het account en de inloggegevens van een ander gebruiken of proberen te krijgen.
 10. Let op! We mogen jouw account blokkeren als:
  a. wij merken dat je toch jonger bent dan 18 jaar;
  b. jij misbruik maakt van jouw inloggegevens, bijvoorbeeld door een ander jouw inloggegevens te laten gebruiken;
  c. jij gebruik maakt van de inloggegevens van een andere gebruiker.
 11. Als we jouw account blokkeren kun je geen gebruik meer maken van Connect Me Now. Als wij jouw account blokkeren melden wij dit aan je.

Artikel 4: Hoe werkt Connect Me Now? – abonnement – kosten

 1. Om gebruik te kunnen maken van Connect Me Now kun je na registratie kiezen uit 2 verschillende abonnementen:
  a. Silver, ons basisabonnement;
  b. Gold, ons premiumabonnement.
 2. Beide abonnementen (Silver en Gold) zijn betaalde abonnementen. Beide abonnementen kun je aangaan voor een half jaar of voor een jaar. Na registratie kies je ook direct deze termijn en of je het abonnement per half jaar of per jaar wilt betalen.
 3. Bij ons premium abonnement heb je meer mogelijkheden, namelijk:
  a. je wordt een ‘aanbevolen lid’ waardoor meer gebruikers jouw profiel (zie artikel 5) voorbij zien komen op hun pagina;
  b. je kunt het profiel bezoeken van gebruikers die jouw profiel hebben bezocht;
  c. er komt een ‘verificatie badge’ bij je profiel te staan, wat betekent dat je een geverifieerd profiel hebt. Met andere woorden: je profiel is erkend door de organisatie achter Connect Me Now;
  d. je eerste 40 berichten worden gepromoot, wat betekent dat meer gebruikers je berichten voorbij zien komen;
  e. je maximale uploadgrootte gaat van 2 MB (bij Silver) naar 256 MB (bij Gold).

Artikel 5: Hoe werkt Connect Me Now? – profiel 

 1. Vervolgens kun je na registratie een persoonlijke pagina (“profiel”) aanmaken.
 2. Als je inlogt op jouw eigen profiel kun je bijvoorbeeld:
  a. een profielfoto uploaden;
  b. andere persoonlijke informatie plaatsen;
  c. berichten versturen aan andere gebruikers van Connect Me Now;
  d. berichten ontvangen van andere gebruikers;
  e. andere gebruikers als “vriend” toevoegen.
 3. Let op: je bepaalt zelf wat andere gebruikers kunnen zien op jouw profiel. Dit kun je aangeven via de zogenaamde “privacy instellingen”.
 4. Een “vriend” kan meer zien dan andere gebruikers. Heb je iemand niet als “vriend” toegevoegd? Dan kan hij alleen de openbare informatie op jouw profiel zien.
 5. Wil je dat een andere gebruiker jouw profiel niet meer kan bekijken? Of wil je dat een andere gebruiker jou geen berichten meer kan sturen, bijvoorbeeld omdat de berichten van deze gebruiker voor jou niet prettig waren? Dan kun je die gebruiker blokkeren. Dit doe je door naar het profiel van die gebruiker te gaan en te klikken op de 3 puntjes naast de profielfoto. Eén van de opties die je dan ziet is het blokkeren van de gebruiker.

Artikel 6: Belangrijk bij het gebruik van Connect Me Now 

 1. Wij vinden het erg belangrijk dat Connect Me Now voor al haar gebruikers een prettige en veilige omgeving is. Wij vragen jou hiermee rekening te houden als je Connect Me Now gebruikt.
 2. Wat betekent dit? Dat je andere gebruikers altijd zorgvuldig en met respect behandelt. Dit betekent – bijvoorbeeld – dat:
  a. je Connect Me Now niet mag gebruiken om beledigende, kwetsende of discriminerende berichten aan andere gebruikers te sturen;
  b. je ook niet op een andere manier informatie op jouw profiel mag plaatsen (bijvoorbeeld via een forum of blog) die personen als beledigend, kwetsend of discrimeneren kunnen ervaren;
  c. jij ook niet bewust onjuiste informatie (dus waarvan je op dat moment al weet dat de informatie niet klopt) op jouw profiel mag plaatsen of via jouw profiel mag versturen;
  d. jij ook geen illegale informatie op jouw profiel mag plaatsen of via jouw profiel mag versturen (bijvoorbeeld kinderporno);
  e. jij andere gebruikers of derden niet via informatie op jouw profiel of via berichten mag aansporen tot illegale activiteiten;
  f. jij je ook niet op een andere manier ongepast of onfatsoenlijk mag gedragen bij het gebruik van Connect Me Now.
 3. Wij doen ons best ervoor te zorgen dat Connect Me Now voor jou een prettige en veilige omgeving is en blijft. Hiervoor bekijken wij regelmatig de informatie die jij en andere gebruikers op het profiel plaatsen of via het profiel versturen.
 4. Als wij vinden dat jij op enige manier ongepast of onfatsoenlijk gedrag vertoont, mogen wij jouw account blokkeren. Je kunt dan geen gebruik meer maken van Connect Me Now. Over onze beoordeling en een eventuele blokkade is geen discussie mogelijk. Ook niet als dit gaat over het wel of juist niet blokkeren van een account van een andere gebruiker. Wij gaan hierbij onder meer uit van de voorbeelden die worden genoemd in lid 2 hierboven en onze eigen normen en waarden. Als wij jouw account blokkeren melden wij dit aan je.
 5. Let wel: het is voor ons praktisch niet mogelijk om alle profielen van alle gebruikers 24/7 te controleren. Ook kunnen wij in alle redelijkheid niet alle informatie die gebruikers op hun profielen plaatsen continu op waarheid en feiten beoordelen. Ondanks al onze inspanningen kunnen wij dus niet garanderen dat jij nooit te maken krijgt met vervelend gedrag van een andere gebruiker of met ongewenste informatie.
 6. Vind je dat een andere gebruiker jou niet netjes of prettig behandelt? Dan kun je deze gebruiker zelf blokkeren (zie artikel 5.5 hierboven). Dit bepaal je ook helemaal zelf. Je hoeft hiervoor geen reden te geven. Niet aan ons en ook niet aan de desbetreffende gebruiker. Daarnaast kun je de gebruiker ook aan ons rapporteren. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@connectmenow.nl.

Artikel 7: Looptijd abonnement – verlenging en opzeggen

 1. Beide abonnementen kun je aangaan voor een half jaar of voor een jaar.
 2. Je kunt het abonnement tijdens deze eerste periode van een half jaar of een jaar niet tussentijds opzeggen.
 3. Wel kun je aan het einde van de gekozen periode beslissen of je nog langer gebruik wilt maken van Connect Me Now. Wil je dit niet? Dan kun je het abonnement opzeggen door een e-mail te sturen naar info@connectmenow.nl en/of door je account te verwijderen.
 4. De opzegtermijn is één maand. Dit betekent dat je uiterlijk één maand voor afloop van de gekozen periode moet opzeggen.
 5. Heb je het abonnement niet of niet op tijd opgezegd? Dan gaan we er vanuit dat je nog weer voor eenzelfde periode gebruik wilt maken van Connect Me Now. Het abonnement wordt dan automatisch verlengd voor weer een half jaar of een jaar. Wel kun je nu tussentijds (per maand) opzeggen.

Artikel 8: Wisselen abonnement

 1. Je kunt op ieder moment beslissen of je van een basisabonnement wilt overstappen naar een premiumabonnement (“upgraden naar een Gold abonnement”) of andersom (“downgraden naar een Silver abonnement”).
 2. Je kunt je abonnement aanpassen door op je profielfoto te klikken en vervolgens op ‘’abonnement beheren” te klikken. Je komt dan in het menu waarin je de verschillende abonnementen ziet: Silver (per half jaar of per jaar) en Gold (per half jaar of per jaar).
 3. Let op: wanneer je je abonnement wijzigt, gaat vanaf dat moment een hele nieuwe abonnementsperiode van een half jaar of een jaar lopen (net wat je gekozen hebt) voor de nieuwe abonnementsvorm. Maar, technisch is het in de app niet mogelijk om de abonnementskosten die je al hebt gemaakt voor de oude abonnementsvorm te verrekenen. Je krijgt al betaalde abonnementskosten voor het oude abonnement dus niet terug. Dit betekent dat wanneer je je abonnement wijzigt, je over een periode dubbele abonnementskosten betaalt. Een voorbeeld: je had een Silver abonnement voor een half jaar. Je hebt ook voor dit half jaar de abonnementskosten betaald. Na 3 maanden wil je wisselen naar een Gold abonnement voor een half jaar. Je krijgt dan de al betaalde abonnementskosten van het Silver abonnement niet terug, maar moet vanaf dat moment de abonnementskosten voor het Gold abonnement ook betalen. Je betaalt dus over de eerste 3 maanden van het Gold abonnement: 1) 3 maanden abonnementskosten Silver die je al betaald had en 2) 3 maanden abonnementskosten Gold voor het nieuwe abonnement. Het beste kan je je abonnement dus wijzigen wanneer je abonnement bijna is afgelopen.

Artikel 9: Betaling – facturen

 1. Voor het Silver en Gold abonnement betaal je een afgesproken bedrag per maand.
 2. Deze abonnementsvergoeding moet je vooruit betalen. Wat betekent dit? Als je kiest voor een abonnement van een half jaar (= 6 maanden), dan betaal je bij aanvang van dat half jaar de abonnementsvergoeding over het hele half jaar (= totaal 6 maal het verschuldigde maandbedrag) vooruit. Bij een abonnement van een jaar, betaal je bij aanvang van dit jaar de vergoeding over dat hele jaar vooruit.
 3. Je kunt betalen via de “portemonnee” in jouw account. Dit kan op 2 manieren:
  a. je kunt geld storten in de portemonnee door zelf via i-DEAL een bedrag over te maken van jouw bankrekening naar de portemonnee;
  b. je kunt door ons automatisch een bedrag laten afschrijven naar Connect Me Now;
  In beide gevallen kunnen wij vervolgens de te betalen abonnementsvergoeding uit jouw portemonnee overmaken naar Connect Me Now.
 4. Per betaling krijg je van ons altijd een factuur met daarop alle informatie van jouw betaling.

  Artikel 10: Niet of te laat betalen

  1. Heb je de abonnementsvergoeding niet op tijd betaald? Bijvoorbeeld omdat er niet voldoende geld in de portemonnee op jouw account zat toen je moest betalen. Dan sturen wij jou altijd een herinnering. Je hebt dan nog 14 dagen de tijd om alsnog te betalen.
  2. Betaal je weer niet? Dan sturen wij je nog een herinnering met een nieuwe termijn waarbinnen je alsnog moet betalen.
  3. Heb je vervolgens binnen deze laatste termijn nog steeds niet betaald? Dan mogen wij jouw account blokkeren. Je kunt dan geen gebruik meer maken van Connect Me Now. Wij kondigen een mogelijke blokkade aan in de tweede herinnering en bevestigen de blokkade aan je nadat wij je account daadwerkelijk geblokkeerd hebben.

  Artikel 11: Uitsluiting wettelijke bedenktijd en ontbindingsrecht 

  1. Als je als “consument” iets koopt via internet heb je volgens de wet een bedenktijd. Deze wettelijke bedenktijd is 14 dagen en start bij ontvangst van jouw bestelling. Binnen deze wettelijke bedenktijd mag je nog van de koop af (= de koop ontbinden) zonder daarvoor een reden te hoeven geven. Je krijgt dan ook je geld terug. Je bent hierbij een consument als je privé iets koopt.
  2. Deze wettelijke bedenktijd geldt ook als je privé een abonnement sluit via internet, zoals bij onze abonnementen. Let op: desondanks sluiten wij voor onze abonnementen deze bedenktijd en het ontbindingsrecht uit. Je kunt dus niet binnen 14 dagen nog van het abonnement af, maar je moet de opzegregels van artikel 7 (hierboven) volgen.
  3. Wat is de reden hiervoor? Wij kunnen bij iedere gebruiker van de app meerdere keren met de wettelijke bedenktijd te maken krijgen. Artikel 8 hierboven geeft je immers de mogelijkheid om op ieder moment te wisselen naar een andere abonnementsvorm. Bij een wisseling krijg je te maken met andere mogelijkheden binnen het abonnement, dus met nieuwe afspraken. Hiervoor zou strikt genomen dan weer een nieuwe wettelijke bedenktijd gaan lopen.
  4. Waarom is dit voor ons erg lastig? Dit betekent veel extra administratie en andere werkzaamheden voor ons. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk. Wij bieden Connect Me Now en onze dienstverlening vooral aan vanuit een sociale gedachte. Dit betekent onder meer dat wij een beperkt aantal medewerkers en beperkte (financiële) middelen hebben om die extra werkzaamheden op te vangen. Hierdoor kunnen wij mogelijk bij onze dienstverlening niet meer de kwaliteit leveren die wij willen en jij als gebruiker verdient. Dat willen wij voorkomen.

  Artikel 12: Blokkering van jouw account

  1. In deze gebruikersvoorwaarden noemen wij een aantal situaties waarin wij jouw account kunnen blokkeren. Bijvoorbeeld als je – ondanks betalingsherinneringen – de abonnementsvergoeding niet betaalt (zie artikel 10.3 hierboven). Wij bepalen of een blokkade tijdelijk is of blijvend. Wij garanderen dat wij geen misbruik zullen maken van ons recht om jouw account te blokkeren. Wij handelen hierbij altijd volgens de bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden en naar eer en geweten.
  2. Je kunt ons vragen een blokkade van jouw account op te heffen, maar wij zijn niet verplicht om jou weer toegang te geven tot jouw account.
  3. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de gevolgen die een blokkade voor jou heeft. Bijvoorbeeld belangrijke informatie in jouw account waar je nu niet meer bij kunt of mogelijk een afspraak met een andere gebruiker die je hierdoor mist.
  4. Een blokkade geeft jou ook geen recht op terugbetaling van een al betaalde abonnementsvergoeding. Ook mag je geen nieuw account aanmaken (om zo de blokkade te ‘omzeilen’). Doe je dit wel? Dan mogen we ook dat nieuwe account weer blokkeren.

  Artikel 13: Jouw informatie 

  1. Wij houden alle informatie die wij van of over jou krijgen geheim. Bijvoorbeeld alle informatie die jij invult bij het aanmaken van jouw account.
  2. Wij geven deze informatie alleen aan derden als je ons daarvoor toestemming geeft of als dit nodig is voor onze dienstverlening.
  3. In alle andere situaties dat wij informatie aan derden geven, betreft dit altijd anonieme informatie. De informatie is dan niet te herleiden naar één specifieke persoon, dus ook niet naar jou. Dit kan bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek zijn of als we zelf meer willen weten over wie onze app precies gebruikt (bijvoorbeeld qua leeftijdsgroep).
  4. Wij nemen alle voorzorgsmaatregelen om jouw informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor onze medewerkers en eventuele derden die bij onze dienstverlening betrokken zijn (bijvoorbeeld onze webbeheerder).
  5. Wij houden ons aan de privacyregels van de AVG (= Algemene verordening gegevensbescherming). Daarnaast houden wij ons aan onze privacy- en cookieverklaring. Deze privacy- en cookieverklaring kun je vinden op onze website. Wij wijzen je ook op deze privacy- en cookieverklaring bij het aanmaken van jouw account.
  6. Onze geheimhoudingsplicht geldt niet als wij verplicht zijn om jouw informatie te delen met derden. Bijvoorbeeld als dit moet volgens de wet.

  Artikel 14: Informatie van derden 

  1. Op onze website, in jouw profiel of in profielen of berichten van andere gebruikers kun je informatie van derden tegenkomen. Bijvoorbeeld een link naar een website van een organisatie die onderzoeken doet die jou kunnen interesseren.
  2. Wij kiezen alle informatie (zoals links naar websites van derden) met zorg, maar wij zijn nooit verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, correct en actueel is.
  3. Wij adviseren je dus altijd kritisch te blijven. Ook bij berichten of andere informatie die andere gebruikers op hun profiel plaatsen. Betreft dit medische informatie, zoals informatie over bepaalde onderzoeken? Neem dan – bijvoorbeeld – adviezen uit die informatie niet zomaar over. Bespreek dit altijd eerst met een arts.

  Artikel 15: Klachten

  1. Heb je een klacht over Connect Me Now of over onze bijbehorende dienstverlening? Meld deze klacht dan zo snel mogelijk aan ons.
  2. Je kunt een klacht melden door een mailtje te sturen aan ons e-mailadres info@connectmenow.nl.
  3. Je moet het voor ons mogelijk maken om de klacht goed te beoordelen. Je geeft ons hiervoor alle nuttige en noodzakelijke informatie. Dit betekent dat je bij jouw klacht minimaal het volgende aangeeft:
   a. een duidelijke omschrijving van jouw klacht, mogelijk met foto’s;
   b. jouw naam en een e-mailadres en telefoonnummer waarop je we kunnen bereiken.
  4. Wat kun je bij een klacht van ons verwachten? Je ontvangt in ieder geval binnen 3 dagen een ontvangstbevestiging van ons. Daarnaast proberen wij uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van jouw klacht inhoudelijk op de klacht te reageren.
  5. Heb je een terechte klacht? Dan kan dit – bijvoorbeeld (en afhankelijk van jouw klacht) – betekenen dat wij jou over een bepaalde periode korting geven op de afgesproken abonnementsvergoeding. Of dat wij jou (een deel van) een al betaalde abonnementsvergoeding over een bepaalde periode terugbetalen.
  6. Geen klachten zijn mogelijk over het al dan niet blokkeren van jouw account of het account van een andere gebruiker. Hierover zijn geen discussies mogelijk.

  Artikel 16: Aansprakelijkheid

  1. Als jij schade lijdt door het gebruik van Connect Me Now of onze bijbehorende dienstverlening, kan het zijn dat wij daarvoor aansprakelijk (= verantwoordelijk) zijn.
  2. Wij zijn in ieder geval aansprakelijk als dit in de wet is geregeld.
  3. Wij zijn niet aansprakelijk voor alle schade die jij lijdt. Wij zijn alleen aansprakelijk voor zogenaamde “directe schade”. Dit is schade die het rechtstreeks gevolg is van de gebeurtenis die jouw schade veroorzaakt. Wij zijn niet aansprakelijk voor zogenaamde “gevolgschade”. Een voorbeeld: bij een brand kun je schade hebben door het vuur zelf, maar ook door wat het vuur verder veroorzaakt heeft. Brandwonden door het vuur is directe schade. Kun je een tijdje niet werken vanwege psychische klachten of angsten door het vuur en heb je hierdoor minder inkomen? Dan is het feit dat je minder inkomen hebt gevolgschade.
  4. Ook zijn er grenzen voor de hoogte van een eventuele schadevergoeding die wij aan jou moeten betalen. Als wij een aansprakelijkheidsverzekering hebben gesloten, is in deze verzekering een verzekerd bedrag opgenomen. Dit is het bedrag dat onze verzekeraar maximaal aan ons uitbetaalt per gebeurtenis of per periode. Zijn wij verzekerd voor jouw soort schade en betaalt onze verzekeraar uit? Dan hoeven wij je nooit meer te betalen dan het bedrag dat onze verzekeraar aan ons betaalt. Dit zal maximaal ons verzekerd bedrag zijn.
  5. Valt jouw schade niet onder onze verzekering of betaalt onze verzekeraar om een andere reden niets aan ons? Dan hoeven wij jou als schadevergoeding maximaal de afgesproken abonnementsvergoeding voor een jaar te betalen.
  6. Je moet wel altijd zorgen dat je jouw schade zoveel mogelijk voorkomt of beperkt. Bijvoorbeeld door het zo snel mogelijk aan ons te melden als Connect Me Now niet goed werkt of je ergens anders tegenaan loopt.
  7. Onze verplichting tot het betalen van een schadevergoeding vervalt in ieder geval een jaar nadat je weet wat jouw schade precies is. Of een jaar nadat je in redelijkheid had kunnen weten wat jouw schade precies is. Binnen deze periode moet je ons aanspreken voor de schade die jij lijdt. Na afloop van deze periode kan dat niet meer.
  8. Wij kunnen niet garanderen dat onze applicatie Connect Me Now altijd (even goed) werkt. De goede werking is bijvoorbeeld afhankelijk van jouw internetverbinding en de mobiele telefoon die je gebruikt. Ook kan het nodig zijn om het gebruik van Connect Me Now tijdelijk te beperken of uit te schakelen voor onderhoudswerkzaamheden. Als dit mogelijk is, zullen wij dit aankondigen. Al met al zijn wij niet aansprakelijk als Connect Me Now niet 24/7 beschikbaar is of even minder goed werkt.
  9. Ook zijn wij niet aansprakelijk als sprake is van “overmacht”. Dit zijn situaties waarin wij onze verplichtingen naar jou toe niet nakomen, maar dit niet onze schuld is. Bijvoorbeeld als Connect Me Now niet goed werkt, maar dit komt door een landelijke internetstoring. Daar kunnen wij niets aan doen.
  10. Het kan ook zijn dat wij schade lijden door jou. Bijvoorbeeld door de manier waarop jij Connect Me Now gebruikt. Jij bent dan op jouw beurt aansprakelijk voor onze schade. Mogelijk lijden derden – zoals andere gebruikers – hierdoor ook schade en denken ze dat wij hiervoor verantwoordelijk zijn. Deze derden stellen ons misschien aansprakelijk of beginnen een procedure bij de rechter. Jij moet ons dan alle nuttige en noodzakelijke informatie geven en meewerken, zodat wij ons kunnen verdedigen tegen deze derden.
  11. In dit artikel geven wij grenzen aan van onze aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld grenzen voor de hoogte van een schadevergoeding die wij zouden moeten betalen. Deze grenzen gelden nooit als dit volgens de wet niet kan of mag. De grenzen gelden ook niet als jouw schade door ons met opzet veroorzaakt wordt. Hetzelfde geldt als wij bewust roekeloos handelen en jij hierdoor schade lijdt. Wat is “bewust roekeloos”? Als wij zo onvoorzichtig zijn dat wij eigenlijk wel weten of kunnen weten dat jij hierdoor schade kunt lijden.

  Artikel 17: Intellectuele eigendom

  1. Onze applicatie Connect Me Now wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van deze rechten.
  2. Wat betekent dit? Dit betekent in ieder geval, dat je alles wat met Connect Me Now te maken heeft niet zomaar mag gebruiken, kopiëren, namaken of aanpassen. Hiervoor moet je altijd onze schriftelijke toestemming hebben. Een voorbeeld: je mag ons Connect Me Now logo en de naam Connect Me Now niet zelf gebruiken voor een andere applicatie.

  Artikel 18: Wijzigingen 

  Wij mogen Connect Me Now en onze diensten updaten of aanpassen. Bijvoorbeeld om de werking van Connect Me Now te verbeteren. Als dat mogelijk is, laten wij dit van tevoren aan je weten.

  Artikel 19: Toepasselijk recht – bevoegde rechter

  1. Voor het gebruik van Connect Me Now en onze bijbehorende dienstverlening geldt Nederlands recht.
  2. Hebben wij met jou een verschil van mening waarbij wij naar de rechter willen? Of wil jij daarover de mening van de rechter vragen? Dan kan dit bij de rechter die volgens de wet bevoegd is.

  Datum: 23 januari 2024

  Stuur een bericht
  💬 Hulp nodig?
  Hi 👋 Leuk dat je onze website bezoekt. Kan ik je ergens mee helpen?